Authentiek Grieks
 • Classic Greek Feta 150G

 • Bio Feta Kaas 150G

 • Tzatziki 200G

 • Goat Cheese 125G

 • Halloumi 200G

 • Classic Greek Feta 125G

 • Feta Herbs 135G

 • In het formulier zijn velden niet ingevuld, die verplicht zijn.

  Verantwoordelijke van de behandeling

  De persoonlijke gegevens verzameld via de site www.salakis.nl: (hierna de “Site”) worden verwerkt door het bedrijf LACTALIS NEDERLAND, uitgever van de Site, met maatschappelijke zetel in Heerbaan  44, 4817 NL Breda, Nederland en door alle aangesloten bedrijven van de LACTALIS GROEP (hierna “Lactalis”).

  Doel van de behandeling

  Je gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Lactalis: 

  • om je te contacteren, ook per e-mail, om te reageren op je opmerkingen of verzoeken om informatie of om je rechten uit te oefenen, zoals beschreven onder “jouw rechten en rechtsmiddelen”. 
  • voor het beheer van cookies.

  Ontvangers van de gegevens

  De ontvangers van je gegevens zijn de personen die bevoegd zijn binnen de Lactalis-consumentendienst en die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. Ze hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben in het kader van hun taken en alleen voor de doeleinden van het verwerken van je verzoek.

  Houdbaarheid

  We bewaren jouw gegevens uitsluitend om te reageren op je opmerkingen of verzoeken en zullen dergelijke gegevens verwijderen zodra deze transacties zijn voltooid.

   

   

  Je rechten en rechtsmiddelen

  Je hebt het recht op toegang tot je gegevens, rectificatie en verwijdering van jouw persoonlijke gegevens. Je geniet ook een recht op beperking van behandeling en een recht op oppositie. Je kunt je inderdaad te allen tijde verzetten tegen het verspreiden, overdragen of bewaren van de gegevens over jou. Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier, per e-mail naar info@lactalis.nl of per post naar LACTALIS NEDERLAND, Heerbaan  44, 4817 NL Breda, Nederland.

  We zullen doen wat nodig is om op bevredigende wijze te reageren op je verzoeken. Als je, om welke reden dan ook, ons antwoord als onbevredigend beschouwt, informeren wij jou dat je een klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit.